5 kwaliteiten van hoogsensitieve mensen, hoogsensitiviteit als kracht

5 maart 2021

Vaak ligt de nadruk op de nadelen en de last die hoogsensitieve mensen ervaren tengevolge van hun hooggevoeligheid. Echter door je eigen kwaliteiten en talenten te leren kennen, kan je zelf jouw hooggevoelige kwaliteiten op waarde schatten en je hoogsensitiviteit zien als kracht en gaan inzetten. Je zelfkennis helpt je om passend werk te vinden, waar jou hooggevoelige kwaliteiten een meerwaarde zijn.

Gevoelig voor zintuiglijke prikkels

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de eigenschap hoogsensitiviteit. Bij hoogsensitieve personen (HSP) worden zintuiglijke prikkels als horen, zien, ruiken, voelen en proeven dieper en anders verwerkt als bij niet-hoogsensitieve personen. Hsp-ers worden meer geprikkeld door bijvoorbeeld geuren, smaken, kleuren, muziek, kunst, licht etc. Bij een te veel aan prikkels kan een hsp-er overprikkeld raken en dat zou invloed kunnen hebben op zijn/haar functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 mensen hoogsensitief is. En dit is gelijk bij mannen en vrouwen.

Diepgaand verwerkingsproces in het brein

Verder is uit onderzoek bekend, dat hoogsenstieve mensen informatie anders verwerken dan niet-hoogsenstieve mensen. Bij een hoogsensitieve persoon vindt een diepgaand verwerkingsproces plaats in het brein. Daardoor hebben Hsp meer dan gemiddeld last van stress, burn-outklachten, depressie ed. Vaak komt dit door de omgeving waarin ze zijn. Deze is niet optimaal voor hun functioneren. Als daarentegen de omgeving juist ondersteunend is, komen zij meer tot bloei dan niet-hip.

De volgende talenten of kernkwaliteiten zijn kenmerkend voor hoogsensitieve mensen. Deze talenten hebben hoogsensitieve personen van nature. In de juiste setting komen de talenten van HSP helemaal tot hun recht en komt hoogsensitiviteit als kracht naar boven.

1. Groot inlevingsvermogen

Een van de meest genoemde talenten die hsp zelf noemen is: inlevingsvermogen. Hsp zijn empatisch en kunnen zich goed inleven in anderen. Ze voelen aan wat de ander bezig houdt en waar de ander behoefte aan heeft. Of het nu om de partner, kind, ouder in de privésfeer gaat, of om de collega, klant of baas in de werkomgeving, hsp voelen vaak feilloos aan wat er speelt. Daardoor begrijpen ze de situatie waar de ander zich in bevindt beter en kunnen beter inspelen of de behoefte van de ander.

2. Weloverwogen beslissingen nemen

Hoogsensitieve mensen zijn geen snelle beslissers, maar hebben meer tijd nodig om de situatie te overdenken. Omdat ze diep na denken over de situatie en deze van alle kant bekijken en benaderen, kunnen ze de voor- en nadelen van de verschillende opties overzien. Ze denken ook al meerdere stappen vooruit, waardoor ze kunnen beoordelen wat een besluit voor een verdere gevolgen heeft. Elke mogelijkheid wordt zo afgewogen op voor- en nadelen, kansen en risico’s. De uiteindelijke beslissing is niet over een nacht ijs gegaan, maar wel overwogen tot stand is gekomen.

3. Oog voor detail

Hsp nemen heel veel details waar. Kleine dingen als fouten in een tekst of veranderde details in de omgeving worden door een hsp opgemerkt, terwijl anderen het over het hoofd zien. Zorgvuldigheid is voor een hsp belangrijk. De grote hoeveelheid aan details die ze waarnemen, slaan ze op als informatie. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust bij hoogsensitieve mensen. Deze informatie is een bron waar ze uit putten en draagt bij aan hun sterke intuïtie. Als een hsp zegt dat het “goed voelt” kun je daarop vertrouwen, omdat het gebaseerd is op de eerder opgeslagen gedetailleerde informatie.

4. Oog voor de groep

De hersenen van hoogsensitieve mensen zijn zeer alert op sociale signalen, waardoor er weinig aan een hoogsensitieve persoon voorbij gaat zonder het te hebben opgemerkt. Ze zien de grimas van de partner, de frons op het voorhoofd van de collega, de zucht van een kind etc. Ze hebben zicht op de sociale context en oog voor de belangen van de mensen om hen heen, zowel in hun werk- als privéomgeving. Hoogsensitieve mensen zijn de aangewezen personen om de harmonie in de (vrienden)groep, het team, het gezin of de familie te behouden en de samenwerking in een groep positief te beïnvloeden.

5. Creatief denkvermogen

Hoogsensitieve mensen combineren nieuwe informatie met wat ze al eerder aan informatie hebben opgeslagen met elkaar. Ze zien sneller verbanden en zien het grotere geheel. Ze denken out-of-the box, kunnen buiten de gebaande paden denken en beperkende factoren loslaten. Ook kijken ze vanuit een ander patroon naar het probleem en zitten niet vast in gangbare procedures, regels en richtlijnen. Daardoor komen ze vaak met creatieve ideeën en vernieuwende oplossingen. Hierbij is hoogsensitiviteit een echte kracht.

Zet jij je talenten al in?

Herken jij deze 5 talenten bij jezelf? Zet jij je kernkwaliteiten als hoogsenstieve persoon ook in? Of loop je nog vaak in de valkuilen? Wil jij vanuit je eigen kracht functioneren en helemaal tot bloei komen in een omgeving die bij jouw kwaliteiten en behoeften aansluit? Neem nu contact met me op om vrijblijvend een gesprek voor een kennismaking te plannen.

Ik ben zelf hoogsensitief en heb ervaring met het coachen, begeleiden en/of behandelen van hoogsenstieve vrouwen én mannen.

Meer informatie over hoogsensitiviteit vind je op mijn website bij hsp coaching of op hoogsensitiviteit.nl

Bron: Eventjes tijd voor je hoogsensitiviteit – Esther Bergsma

WhatsApp gesprek starten?