Uit de praktijk: leren omgaan met emoties.

5 januari 2021

Een jonge vrouw komt in mijn praktijk met de vraag of ik haar kan leren omgaan met haar emoties. Zowel in haar privé- als werkomgeving ervaart ze stress en frustraties. Ze vertelt dat ze snel boos en fel reageert op mensen in haar directe omgeving. Maar in haar relatie met haar partner is ze daarentegen nauwelijks snel boos of geïrriteerd. Ze wil graag haar emoties beter in balans houden, ook in contact met mensen waar dat nu nog moeilijk gaat.

Je emotie als signaal van je lichaam

In lastige situaties of bij moeilijke gesprekken waar emoties een rol spelen, rennen we vaak weg van onze eigen emoties of reageren we onze emoties af op anderen. Op een rustige manier met je emoties omgaan lukt je niet langer. Je bent op dat moment je emotie en die emotie overmant jou helemaal. De ander krijgt de volle lading aan emotie te zien en in het geval van boosheid de volle lading over zich heen. Je weet dat je het anders moet aanpakken, maar het lukt je niet. Het overkomt je telkens weer op nieuw. Het is niet de ander die jou boos maakt, de boosheid zit al lange tijd in jou. De ander drukt als het ware slechts op de “aan-knop” bij jou.

Je emotie vertelt je iets over je binnenwereld

Deze pijnlijke “aan-knop” is ontstaan in je verleden. Als kind leer je om je emoties te onderdrukken in plaats van te doorvoelen. Je wilt geen pijn en je weet ook niet hoe je met de pijnlijke emotie om moet gaan. Met als gevolg dat je deze energie onderdrukt. Deze energie zet zich ergens in je lichaam vast in plaats van dat die oplost of loslaat. De pijnlijke knop bevindt zich nu in je lichaam. Als iemand later in je leven iets doet of zegt dat jou doet herinneren aan de oorspronkelijke gebeurtenis, komt alle pijn weer naar boven en voel je de heftige emotie weer op nieuw. Je lichaam reageert op dat moment sneller dan je geest.

Leren omgaan met je emoties

Om beter met je emoties te leren omgaan, is het goed om je bewust te worden van situaties en/of personen die heftige emoties in je oproepen. Het helpt daarbij als je weer in verbinding komt met je lichaam en de pijn of spanning in je lichaam opmerkt. Vervolgens kun je leren je emoties te verwerken in plaats van ze te onderdrukken. Zo kunnen emoties oplossen en kan je de situatie loslaten. 

Tip 1 Herken je emoties

Als eerste is het van belang om emotionele reacties te herkennen. Worden de emotie toegelaten of juist onderdrukt. Mijn client was zich van haar emotionele reacties bewust. Ze voelde haar boosheid opkomen. Hebben deze situaties overeenkomsten? Is het steeds bij dezelfde persoon of personen? Wat is kenmerkend voor de situatie waarin je emotioneel reageert? Door verder te vragen naar de momenten waarop zij emotioneel reageert, kunnen de moeilijke situaties voor haar in kaart worden gebracht.
Zo bleek dat zij altijd in situaties waarbij iemand betweterig reageert, kritisch op haar werk of voorstel is snel boos werd. 

Tip 2 Waar voel je de emotie in je lichaam

Als je een emotie herkent, verwelkom en voel de emotie. Waar in je lichaam kun je deze emotie het meest voelen? Met andere woorden, waar zit die “aan-knop” in je lichaam? Dit is de plek waar de pijnlijke energie is opgeslagen. Als je met je aandacht naar dat gebied gaat en durft te voelen, zal dat als vanzelf de pijnplek verzachten. De vastzittende energie ofwel blokkade wordt langzaam opgelost of losgelaten.
Mijn client kon de emotie heel duidelijk in haar maag gebied voelen.

Tip 3 Benoem je emotie zo goed mogelijk

De emotie die je opmerkt in je lichaam, probeer die te voelen en te benoemen. Wat zit onder deze emotie? Is er wellicht nog een dieperliggende emotie? Probeer dan die emotie ook te achterhalen, te voelen en benoemen. Hoe beter je je emotie kunt ervaren en omschrijven, hoe veerkrachtiger je wordt en hoe meer emotionele balans je gaat ervaren. Hoe beter je de emotie kunt verwoorden of bestempelen, hoe tastbaarder de emotie wordt. Dit gaat niet van zelf, maar vergt enige oefening. Je bent niet de emotie, maar je hebt de emotie. De boosheid die ze voelde had te maken met een gevoel van: afwijzing en ‘niet goed genoeg zijn’.

Emotie is energie in beweging

Zodra een emotie opkomt, neem waar hoe jij op een emotie reageert. Laat je deze komen en gaan of probeer je deze uit alle macht weg te drukken, omdat je het niet wilt voelen? Probeer je emoties te accepteren en verzet je er niet langer tegen. Juist je verzetten kost ontzettend veel energie en je houd je emotie in stand. In plaats daarvan kun je beter je emotie doorvoelen, de emotionele piek ervaren en vervolgens het weg laten ebben. Op die manier beweegt de emotie door je heen. De negatieve energie zet zich niet vast, maar stroomt je lichaam weer uit. Lees hoe je dit doet in dit blog leer beter omgaan met emoties bij hooggevoeligheid.

Ervaar je vaak emoties van boosheid, frustratie, verdriet, angst? Beperken deze emoties jou om te groeien? Wil jij beter leren omgaan met je emoties? De patronen waarin je vastzit doorbreken? Nu daadwerkelijk met jezelf aan de slag gaan? Maak nu afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

WhatsApp gesprek starten?