Chakra uitleg; Wat het chakrasysteem over je leeftijd vertelt

5 september 2019

Hoera, ik wordt 7 x 7 jaar!

Volgens de filosofie van de chakraleer bestaat ons leven uit een levenscyclus van 7 x 7 jaren. In elke groeicyclus van 7 jaar is er één chakra dominant aanwezig.

De 7 levenscycli

Zo is in de eerste 7 jaren van ons leven, het wortel of basischakra het meest bepalend voor onze ontwikkeling. Een baby wordt geboren en gaat zijn plek hier op aarde zoeken. Warmte, liefde, voeding, rust en een veilige thuishaven vormen de basis van het leven.

Van 8 tot 14 jaar is het heiligbeenchakra het meest van invloed op ons leven. In deze fase leert het kind het Ik-gevoel te ontwikkelen. De individualiteit en het ego worden gevormd. Zelfexpressie is van groot belang. Wat wil het kind zelf en wat heeft nodig.

Van 15 tot 21 jaar het zonnevlechtchakra. De jongere gaat in deze fase op zoek naar de eigen waarheid. In welke omgeving leef ik en wat vind je daar zelf van. Het is een fase van onderzoeken en uitproberen, wat nogal is voor verwarring en tegenstrijdigheid kan zorgen.

Vanaf 22 jaar tot 28 jaar het hartchakra.
Als jongvolwassene neem je een eigen plek in de wereld in. Je hebt een basishouding en een eigen mening gevormd. Je individuele pad wordt steeds duidelijker.

Vanaf 29 jaar tot 35 jaar het keelchakra.
De eigen persoonlijkheid wordt helder en standvastig. Je weet wie je bent en wat je hier komt doen. Misschien weet je nog niet precies hoe.

Vanaf 36 jaar tot 42 jaar het derde-oog chakra. Nu wordt het doel van de mens in dit leven zichtbaar, en meestal breekt er een relatief rustigere periode aan, waarin je weet hoe te reageren en je neer te zetten in de wereld.

Het kruinchakra is tijdens de laatste cyclus is van 43 tot 49 het meest van invloed.
De mens heeft een eigen levensweg gevormd, en het pad is helder. In deze fase leidt dat tot tevredenheid over de dagelijkse routine en rust daarin, of juist het omgekeerde. In dat geval herzie je je eigen houding en je maakt een ommezwaai.

Vanaf 50 jaar tot de dood kan men een splitsing zien:
Er ontstaat een fase waarin de mens een grotere verantwoordelijkheid op zich neemt tegenover de wereld om zich heen. Er kan een vorm van mentorschap ontstaan en van dienstbaarheid. Je geeft door wat je hebt geleerd. Jouw weg is helder en je spirituele beleving gaat doorbreken. Je neemt de volle verantwoordelijkheid over je leven, straalt liefde en wijsheid uit en bereid je voor op het leven na de dood.

Maar als de mens in de vorige fase vast is komen te zitten, dan ontstaat stilstand in de ontwikkeling en het gedrag. De mens kan zich afgescheiden voelen van zijn gevoelsleven. Er kan leegte en zinloosheid ontstaan als ook een angst voor de dood.

De chakra’s in relatie tot je leeftijd

In het schema correspondeert een rij met een levenscyclus.Binnen een groeicyclus van 7 jaren, zien we dat elk jaar een specifiek chakra de overhand heeft. Dus in de eerste cyclus van 7 jaren, waar het wortelchakra dominant is, wordt onze ontwikkeling achtereenvolgens bepaald door het wortelchakra (jaar 1), heiligbeen chakra (jaar 2) etc. Dus jaarlijks is idealiter een ander chakra dominant aanwezig. In het schema correspondeert een kolom met een levensjaar.

Elke nieuwe levensfase begint met angst en eindigt met spiritualiteit. Niet gek dat we bij aanvang van een nieuwe fase in ons leven, onze weg moeten vinden, ons opnieuw moeten wortelen en dat dat in eerste instantie gepaard gaat met angst. Elk eerste jaar van een cyclus staat onder invloed van het wortelchakra.

Zo ook eindigt elke cyclus onder invloed van het kruinchakra met spiritualiteit. De cyclus loopt in het laatste jaar ten einde. Je hebt deze levensfase volledig doorlopen en ervaren. Al je kennis en wijsheid met betrekking tot deze levensfase kun je in verbinding zien met je leven en doorgeven aan anderen.

Het levensjaar 1, 9, 17, 25, 33, 41 en 49 zijn de levensjaren waar we onder invloed van een en hetzelfde chakra’s staan. Dit betekent dat het betreffende chakra het meest van invloed is in dat jaar van je leven.

Het schema laat de ideale ontwikkeling van een individu zien, maar uiteraard is iedereen anders met zijn eigen specifieke karakterkenmerken. Dit schema kan echter wel een leidraad zijn in je leven. Zo kan de kennis over de levenscycli van de chakra een bijdrage zijn om ons leven meer effectief te plannen en te sturen. Het kan helpen om bewuster om te gaan met energetische veranderingen die zich volgens het schema naar verwachting voordoen in een bepaald levensjaar. Je kan je op deze veranderingen voorbereiden, er meer erop in spelen en daardoor beter mee om gaan.

Als dit jou helemaal niks zegt, is dat helemaal okay.

Zelf heb ik gemerkt, toen ik me hier meer in verdiepte, dat de chakraleer en dit leeftijdssysteem ook op mij en mijn leven van toepassing zijn. Ik kan patronen in mijn leven terugzien, de cycli herken ik en zelfs gebeurtenissen in bepaalde levensjaren die me zijn bijgebleven kan ik terug herleiden tot de dominante aanwezigheid van een chakra in dat levensjaar. Zelf zit ik nu in het laatste jaar van de laatste cyclus.

Tot slot: ik sta aan de vooravond van mijn 49e verjaardag.

Ik neem afscheid van mijn ‘oude’ levenscyclus, die nu bijna geheel achter mij ligt. Ik kijk terug op 7 x 7 mooie jaren en ben dankbaar dat ik deze mooie leeftijd heb mogen behalen in goede gezondheid. Ik zit lekker in mijn vel, voel me krachtiger en weet steeds beter wie ik werkelijk ben en welke kant ik op wil. Ik ga van mijn 49e verjaardag genieten.

Met alle opgedane levenservaring, met liefde en vertrouwen ga ik mijn 50e levensjaar tegemoet. Er zal zich langzaam een nieuwe weg gaan vormen met nieuwe energie en vanuit meer vertrouwen. Want ik geloof dat de uitdagingen uit het verleden mij sterker hebben gemaakt en mij hebben gevormd tot de persoon die ik nu ben. Mijn bewustzijn is gegroeid. Mijn missie, het helpen van mensen naar meer ontspanning, innerlijke rust, bewustzijn en energie, zal steeds duidelijker vorm krijgen. Ik ben er klaar voor. Op naar een volgende levensfase!

Wil jij een uitgebreidere chakra uitleg? Wil je zelf bewuster met je energiesysteem leren omgaan? Tools, oefeningen en meditaties aangereikt krijgen, waarmee je je chakra’s kan versterken? En die ook gaan toepassen en ervaren? Om zo vanuit meer balans en innerlijke kracht te leven? Kom dan naar de Chakra Balance Day op donderdag 10 oktober 2019.

06-41737500
[email protected]
www.senzatime.nl

Bron: CollectiveEvolution, Malaviak.nl, De levenscylcus van 7 jaar

WhatsApp gesprek starten?